تازه‌های خبر
شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۲۵
چاپ

کامبیز نوروزی:تا دیر نشده ، لازم است این تصمیم غلط و بحران ساز را اصلاح شود

تا دیر نشده ، لازم است این تصمیم غلط و بحران ساز را اصلاح شود،مگر آنکه اصلاً آشفتگی مطلوب کسانی باشند برای پیشبرد مقاصدی دیگر.
کامبیز نوروزی:تا دیر نشده ، لازم است این تصمیم غلط و بحران ساز را اصلاح شود

در ساعات اولیه بامداد جمعه بیست و چهارم آبان یک خبر عجیب در فضای رسانه ای کشور منتشر شد. افزایش و سهمیه بندی قیمت بنزین بصورت هم زمان انجام شد. در مورد این تصمیم عجیب و شوک آور گفت و گویی با کامبیز نوروزی، حقوق دان انجام شده است که اهم آن بصورت گزیده آمده است.

 اول : جلسۀ سران قوا برای اخذ تصمیم در مورد قیمت بنزین دارای اخیتارات قانونی نیست . موضوع قیمت بنزین باید در چارچوب بودجه و توسط مجلس تعیین تکلیف شود.

 دوم: همه می دانند که قیمت جاملهای انرژی و خصوصاً بنزین چه نقش مهمی در وضعیت اقتصادی کشور دارد . همه می دانند که از نظر روانی و اقتصادی چقدرتغییر قیمت بنزین حساس و اثرگذار است . چه می شود که یک تغییر عمده در قیمت بنزین ، به خلاف تمام گفته های مفامات رسمی کشور ، یک شبه تصمیم گیری واجرا می شود ؟

سوم: حکمرانی مستلزم تصمیم گیریهای قانونی و حقوقی است که یک هدف از آن برقراری نظم است . وقتی چنین شرایطی رعایت نشود ، بی نظمی و آشفتگی غلبه می کند . اقتصاد امروز کشور و شرایط مردم آنقدر آشفته و متزلزل هست که کمتر تاب تحمل تکانه های بیش از این داشته باشد . این نوع تصمیمات اقتصادی بجای آرامش روانی و اقتصادی در زندگی روزمرۀ مردم ایجاد کنند ، به این تزلزلها دامن می زنند و وضع را بدتر می کند.

چهارم:تصیمات حکومتی باید عادلانه هم باشد . در حقوق امروز ، عدالت هم از اوصاف حقوق است . ، در حالی که شکاف طبقاتی به شدت افزایش یافته و روابط فاسد اقتصادی منجر به تشکیل اقشار نوکیسۀ ثروتمند شده است ، بیشترین فشار افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین ، به طبقۀ متوسط و اقشار فرودست وارد می شود . این یک بی عدالتی محض است .

پنجم: در سالهای اخیر ، فسادی که همه مقامات کشوری از ان می نالند و آن را بیماری مهلک کشور می دانند . فساد اقتصادی در دستگاههای رسمی و بخش خصوصی رانتیر، خون اقتصاد کشور را مکیده است . چرا مردم باید بیش از اینها هزینۀ آن را بدهند ؟ در شرایطی که بحران اقتصادی که بر اثر بی کفایتی ها مدیریتی و فساد و بی مسئولیتی گسترده شده و توان اقتصادی دولت را به شدت پائین آورده است ، نباید چنین بارهای سنگینی را به دوش مردم اضافه کند .

ششم: تصمیمات حکومتی قابل اصلاح اند . در همین دو روز اقتصاددانان به این اقدام معترضند . واکنش های عمومی حکایت از عدم رضایت شدید مردم دارد . پافشاری بر یک تصمیم نادرست ، نشانۀ اقتدار نیست ، نشانۀ ضعف نیست . نشانۀ توجه به مردم و دیدگاههای کارشناسی است . تا دیر نشده ، لازم است این تصمیم غلط و بحران ساز را اصلاح شود ..... مگر آنکه اصلاً آشفتگی مطلوب کسانی باشند برای پیشبرد مقاصدی دیگر.

داتیکان

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • دیگر خبرها
تدبیر


0.1594