شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۱۶

مردم این روزها اینطوری میوه می‌خرند!؟

گرانی برخی از میوه‌ها در بازار و قیمت‌های نجومی آن سوژه کارتون سمانه روح اللهی با عنوان «صفر ها» در روزنامه قانون شده است.

گرانی میوه


0.0571