چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۲۴

تبرئه پسر مهاجرانی از اتهامات پرونده دکل نفتی

به گزارش ایرنا، محسن مهاجرانی فرزند عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد اصلاحات از اتهامات در پرونده دکل نفتی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد


0.2111